A whimsical monument deep in this park commemorates the groups that helped build it
Kapryśny pomnik głęboko w tym parku upamiętnia grupy, które pomogły w jego budowie