Произведения архитектора А.П.Аплаксина в контексте храмостроения неорусского стиля. Часть 2 - АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Prace architekta A.P. Aplaksina w kontekście budowy świątyni w stylu neorosyjskim. Część 2 – DZIEDZICTWO ARCHITEKTONICZNE