inwestycja ma na celu przekształcenie centralnej dzielnicy biznesowej Zuidas w bardziej znośną i kompletną dzielnicę miejską.