Badanie twardości betonu za pomocą młotka Schmidta. http://www.technologie-pomiarowe.com/Uslugi_pomiarowe/Pomiar_sklerometryczny_mlotkiem_schmidta_badanie_wytrzymalosci_betonu-3-205470-8.html