Usuwanie silnych zabrudzeń organicznych z betonowego murku, pod wpływem wysokiego ciśnienia.