https://www.technologie-budowlane.com/Geokraty_komorkowe-6-74-15_74.html
Stabilizacja nasypów, wzmocnienie gruntu pod drogi tymczasowe, parkingi, and so forth.