Sposób połączenia starego betonu z nowym.

1) Dokładne oczyszczenie powierzchni starego betonu
2) Wywiercenie otworów pod pręty zbrojeniowe
3) Wklejenie prętów zbrojeniowych przy użyciu kotwy żywicznej np. Hilti HIT HY-200A
4) Zwilżenie powierzchni starego betonu
5) Naniesienie warstwy szczepnej np. Sika Monotop 910 N
6) Uzupełnienie betonu np. Sika Grout 8N

#naprawabetonu #betoninstandsetzung #betonreparatur #hiltihithy

Instagram High Constructing:
https://www.instagram.com/high.constructing/

The device of connecting frail concrete with a recent one.

1) Cleaning of the flooring of frail concrete
2) Drilling holes for rebar
3) Injection a resin Hilti HY-200A
4) Wetting the flooring of frail concrete
5) Contemporary concrete Sika Monotop 910 N
6) Supplementing with Sika Grout 8N