Wykonanie naprawy krawędzi betonu na peronach tramwajowych.
1. Wycięcie zdegradowanej krawędzi
2. Naprawa betonu zaprawą SCC Sika Grout 08
3. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy szyną i krawędzią betonu Sikaflex PRO 3WF
4. Powłoka elastyczna Sika Elastomastic TF
5. Powłoka wierzchnia SikaCorr EG5
6. Międzypowłoka elastyczna MC-Ground High Speed flex
7. Powłoka barwna ostrzegawcza – Maestria Bandax Flee

#naprawabetonu #concretepathrepair #betoninstandsetzung

Instagram High Constructing:
https://www.instagram.com/top.constructing/