#naprawabetonu #patchconcreterepair #betoninstandsetzung

Naprawa betonu na żelbetowej rampie wjazdowej przy użyciu zapraw PCC I attain obciążeń dynamicznych.
00: 00: 17 wytyczenie odspojonych i głuchych miejsc w podłożu
00: 00: 39 wycięcie odspojonego betonu
00: 01: 19 skucie odspojonego betonu
00: 01: 43 naniesienie warstwy szczepnej i ułożenie warstwy naprawczej PCC

Concrete restore using PCC I mortars for dynamic loads.
00: 00: 17 discovering damaged concrete
00: 00: 39 cutting out the concrete
00: 01: 19 forging concrete
00: 01: 43 concrete restore with PCC mortar

Betonreparatur mit PCC I-Mörteln für dynamische Belastungen.
00: 00: 17 beschädigten Beton finden
00: 00: 39 den Beton ausschneiden
00: 01: 19 Beton schmieden
00: 01: 43 Betonreparatur mit PCC-Mörtel