https://www.technologie-budowlane.com/podlewki-156-189-7.html

Sytuacje stosowania zapraw attain podlewek, to: wykonywanie podlewek pod łożyska mostowe, słupy stalowe i betonowe, wykonywanie podlewek pod szyny jezdne,podlewanie wszelkiego rodzaju elementów i urządzeń obciążonych dynamicznie (turbiny, sprężarki, silniki), osadzanie w betonie kotew, prętów i innych elementów stalowych,zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych, wypełnianie ubytków w konstrukcjach betonowych.

Zapytaj o zaprawy naprawcze i rozpływne zaprawy attain podlewek w HURTLAND.