Movie pokazuje w jaki sposób można wzmocnić ugięty strop żelbetowy. W przypadku ugiętych stropów głównie na skutek zbyt małej grubości, wzmacnianie ich polega na wykonaniu dodatkowego podparcia. Może to być słup lub belka lub kilka belek. W tym przypadku wykonano wzmocnienie przy użyciu belki żelbetowej z betony C35/45 zbrojonej stalą klasy AIII N.

#WzmocnienieStropu #WzmacnianieStropu #BelkaŻelbetowa

Instagram High Constructing:
https://www.instagram.com/top.building/