ZEFE.ORG – pomagamy w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, biznesplanu. http://www.zefe.org/