Podczas Lightning Talks Paweł Srokosz z CERT Polska opowiedział czym jest mwdb.cert.pl.